Fajnie, bo naturalnie. Niepełnosprawni uczniowie będą mieli frajdę: w SP 41 Specjalnej powstaje zielona pracownia Email
Wpisany przez Przemysław Jarasz napisz do autora    czwartek, 09 maja 2019 08:24

 

EDUKACJA. Szkoła Podstawowa nr 41 Specjalna w Zabrzu (ul. Konopnickiej 3) jest jednym z laureatów konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Zielona pracownia. Chodziło w tym przedsięwzięciu o stworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych oraz chemiczno-fizycznych. Przygotowany przez zabrzańską placówkę projekt został nagrodzony i otrzymał z WFOŚiGW 28,7 tys. zł dofinansowania do stworzenia nowoczesnej pracowni przyrodniczo-biologicznej nazwanej Fajnie naturalnie. 

- Do całości inwestycji dodatkowe 8 tys. zł. dołoży także miasto Zabrze. Projekt nowej pracowni przewiduje stworzenie jej od podstaw, włącznie z pracami remontowo – budowlanymi. Mamy nadzieję, że roboty uda nam się przeprowadzić w czasie wakacji tak, by od nowego roku szkolnego sala była już do dyspozycji uczniów – mówi Teresa Paradowska, dyrektor SP 41.
W konkursie ocenie podlegał pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań i różnorodność pomocy dydaktycznych. Dofinansowano te rozwiązania i pomysły, które w znaczny sposób wpłyną na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżnią się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania sali.
Koncepcja modernizacji i wyposażenia pracowni Fajnie naturalnie opiera się na życiu w zgodzie z naturą (zdrowy styl życia, czyste powietrze, czysta woda, czyste otoczenie itp.). W założeniu pracownia będzie podzielona na trzy strefy: multimedialną (znajdzie się w niej monitor interaktywny z oprogramowaniem), edukacyjną (meble i pomoce dydaktyczne) i ekologiczna (pufy, rośliny doniczkowe, pomoce dydaktyczne i książki o tematyce ekologicznej oraz materiały naturalne i oczyszczacz powietrza).
- Nasza zielona pracownia umożliwi podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem na poziomie szkoły podstawowej (klasy IV-VIII). Ponadto będą organizowane lekcje przyrodnicze z udziałem dzieci i młodzieży z placówką, z którą nasza szkoła współpracuje tj. Szkołą Podstawową nr 6 w Zabrzu – podkreśla Aldona Żmuda, wicedyrektor SP 41 Specjalnej. - Wieloletnie doświadczenie pracy w tym środowisku szkolnym wskazuje na silną potrzebę działań proekologicznych. Chcemy dać uczniom klas IV-VIII praktyczne umiejętności i narzędzia kształtowania dbałości o środowisko naturalne, a przez to budowanie postawy odpowiedzialności za swoje naturalne otoczenie. Program będzie więc adresowany do szerokiego kręgu uczniów szkoły, a stosowane będą metody i formy dostosowane do osób niepełnosprawnych intelektualnie.
W pracowni odbywać się będą lekcje przyrodniczo– geograficzno-ekologiczne wynikające z realizacji podstawy programowej oraz dodatkowe zajęcia w ramach koła przyrodniczo-ekologicznego, programu Fajnie naturalnie oraz imprezy i wydarzenia nietypowe aczkolwiek związane z ekologią.
Warto dodać, że w tym samym konkursie jeszcze wyższą dotację (30 tys. złotych) otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 (Zabrze, ul. Cmentarna 7) na stworzenie Krainy przyrody i ekologii. 


Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 19 z 9 maja 2019) na kolumnie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA