Wielkie sprzątanie Email
Wpisany przez Jakub Lazar napisz do autora    czwartek, 19 września 2019 14:03

AKCJA. PROMOCJA. Do 21 września w naszym mieście trwa akcja zbierania odpadów komunalnych pn. „Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”. Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców Zabrza. Konkurs ma na celu kształtowanie wśród mieszkańców poczucia wspólnej odpowiedzialności za czystość i porządek w najbliższej okolicy. Ponadto akcja zmierza do zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, zarówno dorosłych, jak i dzieci w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, w szczególności właściwej ich segregacji.Do udziału w konkursie zgłosiło się aż 29 liderów społecznych z 11 dzielnic Zabrza, udział w konkursie potwierdziło już blisko 700 osób, jednak ostateczną liczbę uczestników poznamy 25 września. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas festynu zorganizowanego dla wszystkich uczestników na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, przy ulicy Piłsudskiego 60.

Organizatorem konkursu jest Miasto Zabrze, a koordynatorem Wydział Ekologii. Partnerami akcji są: Miejski Ogród Botaniczny, FCC Polska Sp. z o.o.

Warto podkreślić, że miasto prowadzi wiele cennych inicjatyw wspierających edukację ekologiczną. W Zabrzu zrealizowaliśmy m.in. projekt „Rekultywacji terenów w rejonie rzeki Bytomki”, gdzie zostało posadzone blisko 1800 drzew i 29 tysięcy krzewów.
Miasto realizuje także projekt „Poprawy jakości terenów zielonych” w ramach, którego dokonano zasadzenia 600 drzew oraz 25 tysięcy krzewów. Do 2020 roku liczba ta wzrośnie, ponieważ dodatkowo posadzonych zostanie 1500 drzew oraz 142 tysięcy krzewów.

 
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA