[FILM] Trwa II etap poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Kumulacja podziemnych utrudnień Email
Wpisany przez Paweł Franzke napisz do autora    poniedziałek, 28 lipca 2014 07:57

Zaborze Polnoc lipiec 32PROMOCJA. Konieczność wymiany dodatkowego odcinka wodociągu, ciągłe natrafianie na nieujęte w planach elementy podziemnej infrastruktury i kolejne pokłady wyjątkowo twardej skały do pokonania to tylko niektóre z wyzwań, z jakimi musi się mierzyć wykonawca robót na Zaborzu Północnym. Spiętrzenie niemożliwych do przewidzenia trudności spowodowało, że ruch na osiedlu został w ostatnich tygodniach wręcz sparaliżowany. Jak deklarują budowlańcy, mieszkańcy zaczną odczuwać poprawę z początkiem sierpnia.

 

Zaborze Północne jest w tej chwili gigantycznym placem budowy. Wszechobecne wykopy, koparki i ciężarówki sprawiają, że poruszanie się po osiedlu to istna gehenna. - Zdajemy sobie sprawę z utrudnień i bardzo prosimy mieszkańców o wyrozumiałość. Niestety, pomimo naszych starań, kumulacja niesprzyjających okoliczności jest tak duża, że nie da się prowadzić robót inaczej - podkreśla Janusz Klimek, prezes prowadzącej wymianę sieci firmy M+.

Kluczowa okazała się ul. Wyciska. Według pierwotnego harmonogramu prace miały zakończyć się tu na przełomie marca i kwietnia. Ekipy miały się wówczas przenieść na ul. Korczoka. To droga o największym w dzielnicy natężeniu ruchu, po której prowadzi też kilka linii autobusowych. - Podczas robót w ulicy Wyciska okazało się, że sieć wodociągowa jest tu w fatalnym stanie. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zdecydowało o wymianie sieci wraz z przyłączami. To była jedyna słuszna decyzja. Sieć w tym stanie nie mogła być eksploatowana, a jej wymiana w przyszłości oznaczałaby konieczność zniszczenia dopiero co położonej nawierzchni, co byłoby absurdalne. Ta decyzja okazała się jednak brzemienna w skutkach - przyznaje prezes Janusz Klimek.

Zaborze Polnoc lipiec 77Podczas wymiany wodociągu ekipy budowlane natrafiły na gazociąg, który przebiegał w innym miejscu, niż wskazywała mapa. Mało tego, również gazociąg nie był w najlepszym stanie i także on wymagał naprawy. Dodatkowo, oprócz wymiany wodociągu, służby Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu przystąpiły do robót związanych z budową linii światłowodowych również w tej ulicy, co spowodowało kolejne opóźnienia. - To wszystko miało wpływ na przedłużenie robót w ulicy Wyciska o około 2,5 miesiąca - tłumaczy Ryszard Zeljaś z firmy M+.

- Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni mogliśmy rozpocząć dopiero po 20 czerwca 2014 roku. Biorąc pod uwagę zakres prac na tej ulicy (całkowita przebudowa wraz z chodnikami – przyp. red.), który zostanie wykonany w niespełna sześć tygodni, można uznać, że jest to bardzo duże tempo prac, ale nie mogliśmy postąpić inaczej, mając na uwadze udrożnienie dojazdu do dzielnicy Zaborze Północne - zwraca uwagę prezes Janusz Klimek.

Wykonawca nie mógł czekać z rozpoczęciem prac w ulicy Korczoka. - Z jednej strony wiążą nas określone w umowie terminy. Z drugiej chodziło o względy techniczne. Sieć kanalizacyjna to system naczyń połączonych. Jej budowy nie można zaczynać i prowadzić w dowolnym miejscu - zwraca uwagę prezes Janusz Klimek.

Na tym jednak nie koniec problemów. W ul. Korczoka ponownie przypomniała o sobie skała. Tylko w rejonie skrzyżowania z ul. Rolnika trzeba się przebić przez jej 90-metrowy pokład o grubości 3,5-4,2 m. Wykop musi być na tyle szeroki, by możliwe było ułożenie biegnących obok siebie kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ciągu dnia udaje się pokonać odcinek trzech metrów, a to daje miesiąc pracy. - Ze względu na gęstość zabudowy nie możemy użyć młotów hydraulicznych o większej sile. Wytworzone przez nie drgania mogłyby uszkodzić fundamenty budynków - wyjaśnia Ryszard Zeljaś.

Przedstawiciele wykonawcy zapewniają, że mieszkańcy dzielnicy odczują poprawę z początkiem sierpnia. Wtedy przejezdna ma się stać ul. Wyciska. Zakończenie robót na Zaborzu Pólnocnym planowane jest na październik. 

 

 
Reklama
REKLAMA
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA