Zamiast składowiska śmieci będzie farma fotowoltaiczna. MOSiR podpisał umowę o finansowanie z WFOŚiGW Email
Wpisany przez Wojciech Słota napisz do autora    czwartek, 28 grudnia 2023 18:59

Zabrze jest jednym z polskich miast, które zamierzają przeznaczyć wysypisko śmieci na nowe ekologiczne cele. Otóż Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wybuduje na zrekultywowanej części składowiska odpadów w Zabrzu przy ul. Cmentarnej farmę fotowoltaiczną o mocy 1,72 megawatopika! Pozyskana z ogniw słonecznych energia elektryczna będzie odprowadzana do sieci zbiorczej Tauronu, a następnie - poprzez wzajemne rozliczenia - wykorzystana na potrzeby wszystkich obiektów MOSiR-u, a za pozostałą spółka dostanie pieniądze.
Przygotowując się do tej inwestycji MOSiR przez trzy lata uzyskiwał niezbędne ekspertyzy geotechniczne, sanitarne, decyzję środowiskową, decyzję o warunkach zabudowy, podpisał umowę właśnie z Tauronem, a teraz - w okresie przedświątecznym - podpisała kluczową umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie inwestycji w wysokości 7,2 mln zł na preferencyjnych warunkach. Koszt całej inwestycji szacowana jest na 8,8 mln zł, więc kwota uzyskanej pożyczki stanowi 85,14% kosztów kwalifikowanych. Inwestycja ruszy 1 stycznia i zakończy się najpóźniej 30 listopada 2025 roku.
Budowana w Zabrzu farma fotowoltaiczna będzie jedną z największych tego typu konstrukcji na rekultywowanych składowiskach odpadów w Polsce. MOSiR Zabrze zrealizował już kilka ekologicznych projektów na tym obszarze, w tym m.in. rekultywacje i odgazowanie.

 
 

FACEBOOK

DREWNO opałowe,

pocięte, połupane,

300 zł/ m3.

Tel. 534-933-167 


 

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA